Pasívne stavby

Energeticky pasívny dom je dom, ktorý v zime aj v lete poskytuje jeho obyvateľom  vysokú kvalitu vnútorného prostredia a súčasne umožňuje výrazne znížiť spotrebu energie na vykurovania a prevádzku až o 90% oproti súčasnému štandardu.

Výhody energeticky pasívneho domu

A) Vyššia teplota vnútorných povrchov obvodových konštrukcií  vďaka veľmi dobrej tepelnej obálke. Rozdiel medzi teplotou interiérového vzduchu a povrchu stien i okien aj v zime je veľmi malý (2-3 stupne)

B) Kvalita ovzdušia je zabezpečovaná stálym prívodom čerstvého vzduchu a odsávaním vydýchaného vzduchu, čo zabezpečuje vetracia jednotka.

C) Energetická efektívnosť  domu vďaka svojej konštrukcii ušetrí počas svojej životnosti až 90% nákladov na vykurovanie.

E) Pasívne využívanie slnečnej energie vďaka južnej orientácii presklenných plôch.

F) Vzduchotesnosť domu zabezpečuje správne fungovanie vetracieho systému.

Nevýhody energeticky pasívneho domu

A) Vyššie investičné náklady na vypracovanie projektovej dokumentácie.

B) Vyššie investičné náklady na realizáciu diela vďaka použitiu kvalitnejších stavebných materiálov a výplní otvorov, väčšej hrúbky tepelnej izolácie ale aj technického zariadenia domu. Zvýšená úvodná investícia sa však vráti vďaka menšej spotrebe energie ako aj i zvýšenej trhovej hodnote takéhoto domu.